Een initiatief van samenwerkende begrazingsbedrijven

Betrouwbare kennis over
schapenbegrazing in natuurbeheer

Over ons

Het initiatief van deze website ligt bij Landschapsbeheer De Wassum te Venlo. Naast de uitvoering van begrazingsprojecten tot wel 25 jaar lang, heeft De Wassum ook coördinerende en adviserende taken bij uiteenlopende begrazingsprojecten in binnen- en buitenland op zich genomen.
Opdrachtgevers zijn voornamelijk overheden als gemeenten, waterschappen en terreinbeherende organisaties als de Provinciale Landschappen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Maar ook particuliere natuurbeheerders worden graag ten dienst gestaan.
Meer dan vijf en twintig jaar natuurbeheer met schapen betekent meer dan 25 jaar kennis en ervaring. Daarmee is De Wassum uniek in Nederland.

Leest u verder op deze site over hoe de begrazingsbedrijven met hun schaapskuddes natuur- en landschapsbeheer in uw terreinen kunnen vormgeven.

Begrazingsbedrijven aangesloten bij het collectief van Schapenbegrazing.nl beheren natuurterreinen met schaapskuddes. De kuddes begrazen heidegebieden, schraalgraslanden, dijken, uiterwaarden, beekdalen en stadsparken in de provincies Limburg (NL & BE), Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant, Zuid- & Noord-Holland, Zeeland, Friesland, Drenthe, Flevoland en Antwerpen (zie kaart). Deze begrazingsprojecten worden door eigen herders uitgevoerd of in samenwerking met andere begrazingsbedrijven, zelfstandige herders en schaapskuddebeheerders. Vooraf aan de opstart van elk begrazingsproject wordt altijd een begrazingsplanning opgesteld en tijdens de begrazing wordt voor ecologische begeleiding en monitoring gezorgd.

Lees meer over de verschillende begrazingsbedrijven op hun eigen websites onder “Samenwerkende bedrijven