Een initiatief van samenwerkende begrazingsbedrijven

Betrouwbare kennis over
schapenbegrazing in natuurbeheer

Landschapsbeheer De Wassum

Landschapsbeheer De Wassum beheert natuurterreinen met schaapskuddes. Het bedrijf bestaat sinds 1988 en heeft meerdere kuddes aan het werk, elk onder leiding van een herder met zijn/haar hond. De kuddes begrazen heidegebieden, dijken, uiterwaarden, beekdalen en stadsparken in de provincies Limburg, Gelderland, Utrecht en Brabant. In diverse gebieden zijn herders van De Wassum met hun kuddes te vinden, onder meer op De Groote Heide bij Venlo, De Beegder Heide, het Maasduinengebied in Noord Limburg en het gebied Heiderijk tussen Mook en Nijmegen. Ook binnen en buiten de bebouwde kom van veel gemeentes zijn kuddes van De Wassum actief zoals in Nijmegen, Venray, Deurne, Venlo, Roermond en Heerlen. De schapen zorgen op de hei voor de aanpak van vergrassing en het ontstaan van kleinschalige mozaïeken en op natuurlijke graslanden voor de ontwikkeling van bloemrijke graslanden met veel kansen voor diverse fauna.

Close-up vanuit vegetatie grasland bij de Groote Heide

 

Kijk op de kaart waar kuddes van De Wassum met nog meer doelen worden ingezet.

De Wassum maakt gebruik van Kempische Heideschapen, een oud streekras van de zandgronden van Brabant en Limburg en is lid van de Vereniging Stamboek het Kempische Heideschaap, een organisatie die zich inzet voor de instandhouding van het Kempische heideschaap en de bevordering van de inzet van deze schapen voor het beheer van natuurterreinen. Tevens is De Wassum lid van de Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland, een organisatie die de inzet van gescheperde schaapskudden bevordert voor het beheer van natuurgebieden, behoud van cultuurhistorische waarden, instandhouding van cultuurhistorische waarden en het vervullen van een recreatieve functie.

Naast de uitvoering van begrazingsprojecten is De Wassum ook als adviseur betrokken bij uiteenlopende begrazingsprojecten in binnen- en buitenland.
Opdrachtgevers zijn voornamelijk overheden als gemeenten, waterschappen en natuurbeheerders zoals Provinciale Landschappen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

 

Excursie voor Vlaamse heidebeheerders op de Groote Heide

 

De Wassum is een firma die natuurbeheer als doelstelling heeft. In opdracht van derden worden diverse soorten terreinen beheerd met schaapskuddes. De Wassum heeft in zevenentwintig jaar tijd een bijzondere expertise ontwikkeld in dit soort beheer. In Nederland is deze expertise uniek te noemen.
De Wassum is ervan overtuigd dat begrazing met schaapskuddes een methode van natuurbeheer is die voor zeer veel terreinen tot optimale resultaten kan leiden. Schapen zorgen voor structuur in terreinen en leggen ecologische verbindingen tussen terreinen. De begrazing kan gestuurd worden zodat sommige plekken extra begraasd kunnen worden en andere juist minder of helemaal niet. Daarbij genomen is natuurbeheer met schapen publieksvriendelijk, past het bij de historie van ons land en ziet het er natuurlijk ontzettend leuk uit.

Samen met de opdrachtgever bekijkt De Wassum de te beheren terreinen, bespreekt de natuurdoelen en komt vervolgens met een gedegen advies. In dit advies worden aantal graasdagen, aantal schapen, begrazingsopzet (met herder, in verplaatsbaar raster of vast raster) etc. meegenomen.
De Wassum werkt bij voorkeur met meerjaren projecten omdat natuurbeheer een kwestie van lange adem is. Het resultaat van schapenbegrazing is deels al direct zichtbaar, maar de ontwikkeling van de vegetatie en daarbij behorende fauna (zoals vlinders, vogels en hagedissen) kan langer op zich laten wachten. In de voorlichting die De Wassum geeft over het beheer wordt dan ook altijd op dit lange-termijn effect gewezen.

 

Heidesabelsprinkhaan (Treekermeer Noord - 22 aug 2013)

 

Landschapsbeheer De Wassum

Bezoekadressen:

Herungerstraat 95, Venlo

   Witteweg 107, Roermond

Postadres:

Herungerstraat 95, 5911 AK Venlo

Tel. 06-12075483 of 06-22423518

info@wassum.nl

www.schapenbegrazing.nl/wassum

 

Klokjesgentiaan