Een initiatief van samenwerkende begrazingsbedrijven

Betrouwbare kennis over
schapenbegrazing in natuurbeheer

Ver-thema’s

In het natuurbeheer en binnen de onderzoekswereld worden problemen binnen levensgemeenschappen toegeschreven aan de effecten van verschillende ver-factoren. Dit kunnen zowel directe als indirecte effecten zijn, bovendien hangen verschillende ver-factoren met elkaar samen. Hier worden oorzaken en effecten van verscheidene ver-factoren als thema’s behandeld. De rol die schapenbegrazing heeft bij het terugdringen van de effecten van deze ver-factoren wordt daarbij uiteengezet.

Achtergronden over de invloed van de ver-factoren op heidelevensgemeenschappen kan men vinden in:

dk042-O Herstelmaatregelen in heideterreinen; invloed op de fauna

 

[ onder constructie ]