Een initiatief van samenwerkende begrazingsbedrijven

Betrouwbare kennis over
schapenbegrazing in natuurbeheer

Terreintypen

Om deze kennissite overzichtelijk te houden zijn er een beperkt aantal hoofdterreintypen. Afgeleide typen vindt men binnen deze categorie├źn. ‘Kwelders’ worden bijvoorbeeld onder ‘Dijken’ behandeld en open bos en boomheide onder ‘Heide’. Met de zoekfunctie op de homepage spoort u gemakkelijk het type in de juiste categorie op.

Heide

Duinen

Schraalgrasland

Dijken

Stadsnatuur