Een initiatief van samenwerkende begrazingsbedrijven

Betrouwbare kennis over
schapenbegrazing in natuurbeheer

Waarom schapen

Schapenbegrazing kan op ecologisch en beheertechnisch vlak op de volgende manieren een belangrijke bijdrage leveren.

  • Het levert een bijdrage aan een grotere structuurrijkdom ten voordele van typische natuurwaarden van uiteenlopende terreintypes.
  • Het is een flexibele manier van werken: schapen kunnen ook op de minder toegankelijk plekken komen.
  • Het voorkomt verbossing van open plekken en corridors.
  • Het is een extensieve werkwijze die radicale, machinale ingrepen overbodig maakt.
  • Bij het rondtrekken van schaapskuddes worden zaden en andere diasporen via de wol, mest en hoeven tussen gebieden verspreid.
  • Het brengt vaak een reductie van de beheerkosten met zich mee: inzetten van een schaapskudde kost minder dan machinaal maaien.

 

Schaapskudde dient meerdere doelen beheer bij heide en schraalgraslanden