Een initiatief van samenwerkende begrazingsbedrijven

Betrouwbare kennis over
schapenbegrazing in natuurbeheer

Rassen

De schapen waarmee wordt gewerkt zijn verschillende rassen heideschapen, en daarmee meestal ook bestempeld als zeldzame huisdierrassen. Deze schapen zijn qua soort zeer geschikt voor het beheren van de schrale natuurterreinen. Heideschapen hebben namelijk een spijsverteringsstelsel dat is ingesteld op de natuurlijke gewassen als heide en schrale graslandsoorten. Daarnaast zijn de meeste heideschapen door hun lichaamsbouw (hoog op de lange poten) zeer geschikt om grotere afstanden af te leggen. Tevens zijn heideschapen natuurlijk (weinig doorgefokt voor meer bevleesdheid) en krijgen zij hun lammeren gemakkelijk.

Er wordt vanuit cultuurhistorisch oogpunt zoveel mogelijk met streekeigen rassen gewerkt: zo worden bijvoorbeeld Kempische Heideschapen ingezet in Noord-Brabant, delen van Gelderland, Limburg, Utrecht en Noordoost-Vlaanderen, Veluwse Heideschapen op de Veluwe en Mergellandschapen in Zuid-Limburg. Slechts bij uitzondering wordt met niet-streekeigen rassen of met kruisingen gewerkt, wat meestal afhankelijk is van het type terrein en de voorkeuren van het begrazingsbedrijf, maar ook van de beschikbaarheid van de nog altijd schaarse huisdierrassen.

 

Kempische Heideschapen op de Loonse en Drunense Duinen