Een initiatief van samenwerkende begrazingsbedrijven

Betrouwbare kennis over
schapenbegrazing in natuurbeheer

Hoeden of met flexinetten

Het hoedend begrazen met een schaapskudde geeft altijd betere resultaten dan begrazen in rasters. Men begraast als het ware op maat. De herder brengt de kudde precies daar waar nodig is. Dan kan men de begrazing sturen, precies de beste momenten kiezen en de juiste begrazingsdruk brengen.

Bij de bestrijding van verruiging kan het tijdelijk in tijdelijke rasters (flexinetten) zetten van de dieren zeker een positief effect hebben. Men kan de dieren dan beter dwingen de ongewenste ontwikkeling aan te pakken.

Waar veel verkeer komt kunnen tijdelijk rasters geplaatst worden met het oog op de veiligheid. Op smalle percelen (bijv. stroken langs paden) en percelen grenzend aan boerenweides of akkers kan de herder flexinetten zetten om te voorkomen dat schapen op zoek gaan naar smakelijkere gewassen.

De meerwaarde van de volledig gescheperde schaapskudde is verder dat de herder ook als gastheer in het terrein kan fungeren. Hij of zij is de hele dag een aanspreekpunt voor het (recreƫrende) publiek en kan uitleg geven over het hoe en waarom daar de kudde graast en vertellen over de karakteristieke flora en fauna ter plekke. Dit vergroot nog eens de belevingswaarde die de schaapskudde zelf al heeft. Ook wordt met de aanwezigheid van een herder een stukje sociale veiligheid verzorgd.

Publicaties

  • Een dagje naar de herder / Jean Phagoe (Boek inclusief CD): een kinderboek waarin tal van herders aan het woord en in beeld komen.