Een initiatief van samenwerkende begrazingsbedrijven

Betrouwbare kennis over
schapenbegrazing in natuurbeheer

Educatie

Ontvangst groepen

Natuurlijk is het net als voorgaande jaren ook in 2015 weer mogelijk voor scholen om met schoolklassen de schaapskudde te bezoeken. Het beste kan dit van april tot december als er met de kuddes in natuurgebieden gegraasd wordt.

De herder legt graag ter plekke uit waarom hij/zij met de schaapskudde op de hei of op het grasland rondloopt en wat voor karakteristieke en bijzondere flora en fauna er mede daarom leven. Ook zal de schaapherder zeker een demonstratie schapendrijven willen geven.

Naast schoolklassen kunnen ook andere groepen (bijv. scouting of BSO) op afspraak langskomen. Zelf spoorzoekend de kudde proberen te vinden kan natuurlijk ook!

Klas bij de kudde

Waar is de kudde?

Om te weten of er in de buurt een schaapskudde te bezoeken is kan het beste de Kaart geraadpleegd worden. Daarop zullen de Facebookpagina’s van de kuddes of andere contactgegevens van de schaapherders komen te staan.

Via onderstaande facebookpagina’s zullen enkele schaapskuddes vanaf de start van het begrazingsseizoen (april) te volgen zijn:

Provincie Gelderland/Noord-Limburg

Regio Rijk van Nijmegen

Schaapskudde Overasseltse en Hatertse Vennen

Schaapskudde Heiderijk

Provincie Limburg

Regio Venray

Peelkudde “Schaapsdrift”

 

Lesmateriaal

Voorafgaand aan een bezoek aan de schaapskudde kan in de klas met een lesbrief aan de slag worden gegaan. Ter suggestie zullen hieronder ter zijner tijd nog meer bronnen worden geselecteerd, waarmee de docent de klas kan voorbereiden.

 

Het ontwikkelen van deze website en de lesbrief “Polleke” werden mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de Provincie Gelderland.

logo Provincie Gelderland