Een initiatief van samenwerkende begrazingsbedrijven

Betrouwbare kennis over
schapenbegrazing in natuurbeheer

Heide

heide

Heide is onlosmakelijk verbonden met begrazing door schapen. Vergrassing wordt tegengegaan en boomopslag weggevreten.

Duinen

duinen

Schapenbegrazing is een goede manier om vergrassing van duingebieden tegen te gaan.

Schraalgrasland

schraal grasland

Door begrazing met schapen krijgen we soortenrijke graslanden weer terug.

Dijken

dijken

Begrazing met schapen  zorgt voor een bloeiende vegetatie en een stevige dijk.

Stadsnatuur

stadsnatuur

Begrazing tussen de bebouwde omgeving zorgt voor een hoge biodiversiteit en natuurbeleving in het dagelijks leven.

Nieuws  

Vernieuwde stal in Roermond in gebruik

  Sinds begin februari kan de totaal... Lees meer

Lamsvlees

Lamsvlees van Landschapsbeheer De Wassum wordt... Lees meer

nieuwsoverzicht

Agenda

meer agenda-items

Lammetjesdag 6 februari 2016 Rotterdam

Landschapsbeheer M.A. Oosthoek zal zaterdag... Lees meer

Landelijke herdersdag 6 november 2015

Komende vrijdag 6 november wordt weer de... Lees meer

Begraasde gebieden in Nederland

Klik hier voor een grotere kaart